CFD Markeder | Aktier, indekser og råvarer markets

Der er som sagt mange meninger om, hvilke forex brokers der er de bedste og mest stabile. Det er et meget vanskeligt emne at belyse, da der er lige så mange forskellige holdninger til forex brokers, som der er investorer. Der findes en række steder på Internettet, hvor man kan læse både forex guide siders (som denne) og investorernes egne anmeldelser af de forskellige forex sider.  De fleste forex guide sider bestræber sig på at komme med så objektive anmeldelser af de forskellige forex brokers som muligt, men der er også mindre objektive anmeldelser blandt forex guide sidernes anmeldelser, hvilket skyldes at de fleste forex guides får annonceindtægter fra de forex brokers, som annoncerer på siderne. Heller ikke investorernes anmeldelser giver altid et retvisende billede af de forskellige forex brokers. Investorernes præferencer og anmeldelser afspejler ofte reel ris og ros, men er desværre ofte også farvet af, om investoren har vundet eller tabt penge hos den forex broker, som de anmelder. Det er med andre ord meget svært at finde tilstrækkeligt objektive anmeldelser af de forskellige forex brokers, men Fxvalutahandel.com har gjort et forsøg ved at finde frem til de største forex mæglere på Internettet.

Verdens mest populære forex brokers

Fxvalutahandel.com har ved at kigge på, hvor mange der søger efter den enkelte forex broker på nettet forsøgt at give et billede af, hvilke forex brokers, der er de største og mest populære på Internettet. Undersøgelsen viser, at den største online forex broker på Internettet er eToro og IG Markets med flest månedlige søgninger efterfulgt af Plus500 og Saxobank. Lidt længere nede på listen findes en række andre kendte og ofte benyttede trader sider som Markets.com, FXCM, Easy Forex og FXpro. Ovenstående liste er et udtryk for vores vurdering af de mest populære forex- og cfd sider på nettet, der kan være sider, som vi ikke kender til, og derfor ikke har undersøgt.aCFD kontrakter kan knytte sig til flere forskellige aktiver, men de mest hyppigt anvendte er aktier, indeks og råvarer. Ved at handle CFD kontrakter, der knytter sig til disse forskellige former for underliggende aktiver, kombinerer investor muligheden for høj gearing, lave omkostninger, ukompliceret handel i realtid samt muligheden for at gå kort.

Aktier

At handle en CFD der knytter sig til en aktie, svarer i høj grad til gearet aktiehandel, men adskiller sig dog ved muligheden for at tage korte positioner. Da det ikke er den underliggende aktie, der bliver handlet, får investor ikke de samme rettigheder som aktiekøb ellers medfører såsom stemme-rettigheder eller dividendeudbetalinger.

Indeks

Med en indeksbaseret CFD kan investor investere i bevægelsen på en bred vifte af aktier, uden hverken at købe eller sælge de underliggende aktier, og sikrer dermed en særdeles omkostningseffektiv markedseksponering.

Da indeksbaserede CFD’er er knyttede til et aktieindeks, og dermed udviklingen i dette, er det en god måde for investorer til at sprede deres risici ud på en lang række aktier.

En indeksbaseret CFD er en let vej til eksponering på de globale aktie markeder, uanset om man vælger korte eller lange positioner.

Råvarer

Handel med CFD på råvaremarkedet er en relativt ny og let måde, at handle råvarer på. Det giver mulighed for nemt, at investere i olie, korn, softs, energi, guld og andre metaller, på samme måde som CFD handel på andre markeder, og giver investorer direkte adgang til de underliggende råvaremarkeder.

CFD handel på råvaremarkedet, er et glimrende og mere fleksibelt alternativ, med høj gearing og reducerede sikkerhedskrav, til f.eks. futurehandel, hvor der både er stor eksponering og høje sikkerhedskrav. Handelsstørrelsen på råolie for futurekontrakter er på 1.000 tønder, mens den for en CFD er på 25 tønder, hvilket medfører en både mere fleksibel og likvid handel.