Aktier | Handel med aktier

Aktier er den mindste enhed af ejerskab i en virksomhed. Hvis du ejer en andel af en virksomheds aktier, er du medejer af virksomheden.

Du har som aktionær ret til at stemme på medlemmer af bestyrelsen og andre vigtige spørgsmål, inden selskabet. Hvis virksomheden distribuerer overskud til aktionærerne, vil du sandsynligvis modtage en forholdsmæssig andel.

Aktuelle aktiekurser i Danmark

Hvis du er interesseret i at følge med kurserne på de forskellige aktier, er der mange måder, hvorpå du kan læse om aktiernes værdi. De fleste aviser og mange erhvervsfokuserede internetmedier orienterer om prisen på de enkelte aktier. Særligt C20 – de 20 største aktier i Danmark på fondsbørsen er interessante for mange investorer, der ønsker, at handle med aktier. De senere år er handel med aktier – ikke mindst på baggrund af de nye teknologiske muligheder blevet tilgængelige til mange flere almindelige mennesker end tidligere.

Kort om aktier

Aktiers ”pålydende værdi” kan være et hvilket som helst beløb f.eks. 5, 10, 20, 50, 100 eller 1.000 kr. Aktiers ”kurs” fortæller, hvor meget man skal betale for en aktie. Dvs. at pålydende på aktien er mindre interessant end hvilket beløb, som aktiens kurs gør, at du skal betale for selve aktien. Kursen på aktier kan svinge meget, da den er afhængig af hvordan virksomheden klarer sig. Kursen fastsættes dagligt på fondsbørsen på basis af udbud og efterspørgsel efter aktien, og kan derfor både påvirkes af fundamentale ændringer i virksomhedens forhold og af stemninger i aktiemarkedet, dvs. hos købere og sælgere af aktierne.

Likviditet

Likviditet er udtryk for en virksomheds evne til at betale på kort sigt. God likviditet dækker altså over en høj evne til at købe. Man bruger også udtrykket likvide midler om den aktuelle  kassebeholdning.

Aktieselskaber bør selvsagt have en likviditet, der er høj nok til at kunne drive virksomheden. Dog ikke så høj at den bremser afkastet. Likviditeten kan øges ved hjælp af lån og sænkes gennem investeringer.