Binære optioner skat og lovgivning

Et af de meget ofte stillede spørgsmål i forbindelse med binære optioner er uden tvivl, om binære optioner er at sammenligne med gambling og lotteri. Senest er spørgsmålet blevet stillet af Mads Rørvig fra Venstre, der den 12. August 2014 sendte et spørgsmål til Morten Østergaard, som på dette tidspunkt er Skatteminister. Spørgsmålet – som har nummer 714 er -udformet således:
”Ministeren bedes oplyse, hvorvidt muligheden for at investere i binære optioner med meget korte tidshorisonter på helt ned til 30 sekunder kan sammenlignes med lotteri”.

Ministeriets svar understreger, at alle former for finansielle investeringer i bund og grund kan sammenlignes med lotteri (gambling), da det ikke er muligt at påvirke resultatet og at man kan tale om at tabe sit indskud eller opnå gevinst. Det er dog vurderingen fra ministeriets side, at det ikke giver mening at sidestille en finansiel investering med lotteri og spillovgivningen.
I lov om spil § 2, stk. 3 understreges det, at loven bl.a. ikke omfatter gevinstopsparinger, præmieobligationer og væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver. Samtidigt understreger bemærkningerne til loven om spil, at:

spread betting væddemål anvendes også i den finansielle verden ved såkaldt »finansielt spread betting«, hvor der kan væddes på, om aktiekursen for en bestemt aktie går op eller ned. Finansielt spread betting, eller andre væddemål om den fremtidige værdi af aktiekurser, værdipapirer, råvarer og lignende, er ikke omfattet af lovens anvendelsesområde. Sådanne væddemål bør reguleres af den almindelige lovgivning om finansiel virksomhed.”.

Yderligere anfører de specielle bemærkninger til § 2, at:

”loven omfatter ikke gevinstopsparinger, præmieobligationer, spil med tilladelse efter lov om offentligt hasardspil i turneringsform, spil med tilladelse efter bekendtgørelse om offentlige forlystelser eller væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver (aktiekurser, værdipapirer, råvarer og lignende)”

Og endeligt:

”af stk. 3 følger det, at loven ikke omfatter gevinstopsparing, præmieobligationer eller væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver. Ved finansielle aktiver forstås aktiekurser, værdipapirer, råvarer og lignende. Med væddemål om den fremtidige Contracts of difference (CFD) og lignende. Selv om nævnte aktiviteter kan karakteriseres som »spil« efter denne lovs definition, er der tale om finansielle ydelser, som mest hensigtsmæssigt reguleres af den øvrige lovgivning, der regulerer den finansielle sektor.”.

På baggrund af lovteksten og det faktum, at der i forbindelse med binære optioner satses penge på, hvorvidt et konkret aktiv stiger eller falder i pris inden for et forud aftalt tidsrum, og at optionerne og resultatet af disse følger et ”live marked” konkluderer ministeriet, at binære optioner er et finansielt aktivitet. Derved er binære optioner ikke omfattet af spillelovgivningen.

Binære optioner er underlagt kursgevinstloven
Endeligt skal det anføres, at Skatterådet pr den 17. december 2013 fastslået, at binære optioner skattemæssigt er en finansiel kontrakt og omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 1. I forbindelse med Skatterådets afgørelse skal det understreges, at der i forbindelse med Rådets afgørelse var tale om binære optioner med en tidshorisont på mellem 90 dage og ned til 60 sekunder.

Det skal dog understreges, at binære optioner har mange lighedspunkter med gambling. Det er nærliggende at sammenligne investeringer med et fast tidsrum og odds med eksempelvis bookmaking.