Binære optioner og skat

Binære optioner er et relativt nyt fænomen ikke kun på disse breddegrader, men i det hele taget. Siden midten af 2008, er der opstået en række binære optionssider (engelsk binary options), der udbyder investeringsformen. Helt grundlæggende er binære optioner en form for optioner, hvor der kun findes to mulige udfald – enten vinder man eller også taber man. De to helt grundlæggende former for binære optioner er 1) cash-or-nothing binære optioner, hvor man brokeren eller mægleren om man vil udbetaler et på forhånd aftalt beløb, hvis optionen ved aftalens udløb er i pengene (hvis det forudsagte udfald holdt stik) og 2) asset-or-nothing binære optioner, hvor  værdien af den underliggende sikkerhed udbetales, hvis den spillede forudsigelse var korrekt. Binære optioner er således et noget mere enkelt og uafhængigt af markedet produkt, end det for eksempelvis kendes fra Contract for Difference kontrakter (CFD kontrakter). Men hvordan forholder det sig med binære optioner og skat?

Binære optioner minder meget om gambling

På baggrund af de mange og tydelige sammenligningspunkter med gambling som for eksempel en oddset- kupon skulle man tro, at binære optioner beskattes som spil i Danmark. Lighedspunkterne indbefatter en aftalt tidsrum og et på forhånd aftalt vinder- og taber beløb alt efter udfaldet af markedet samt det faktum, at den binære optionsplatform/ mægler, om benyttets til at spille på udfaldet af markedet agerer på samme måde som en bookmaker. Men selvom lighedspunkterne med betting er mange og tydelige spiller relationen til markedet – og finansielle kontrakter i almindelighed – ind i forhold til den måde, som binære optioner anskues på rent skatteteknisk.  Rent faktisk hører binære optioner under Kursgevinstloven i Danmark.

Binære optioner hører under kursgevinstloven

Rent skatteteknisk hører binære optioner rent faktisk under Kursgevinstloven. På baggrund af Skatterådets afgørende af den 17. december 2013  er det blevet fastslået, at binære optioner ret skatteteknisk er at anskues som en finansiel kontrakt og er derfor omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 1. Således skat du sætte dig ind i Kursgevinstloven og de gældende skattebetingelser, når du ønsker at betale din skat. Det skal dog understreges, at Skatterådet primært har beskæftiget sig med de lidt længere binære optionskontrakter i forbindelse med deres afgørelse. Hvis Skatterådet alene havde kigget på binære optionskontrakter med korttidsintervaller kunne afgørelsen måske have været en anden.